Browsing: Anni Coffee

Tin khởi nghiệp CEO Anni Coffee: Sau thị trường Mỹ là "sân nhà" 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

CEO Anni Coffee: Sau thị trường Mỹ là “sân nhà”

Tham gia phát triển thị trường ở một số công ty kinh doanh cà phê, không tìm thấy giá trị thực sự mà công việc tạo ra cho bản thân, cộng đồng và xã hội, Trịnh Thị Bích Thảo – CEO Công ty Anni Coffee quyết định đầu tư vào ngành này bằng thương hiệu riêng “Anni Coffee”