Status

Vì cuộc đời là những chuyến đi

Vì cuộc đời là những chuyến đi…
Nếu như không đi, thì sẽ không bao giờ đến
Nếu như không bắt đầu, thì sẽ không bao giờ tìm ra
Và nếu như không gặp khó khăn, thì chẳng bao giờ lớn lên được…

tumblr_mrayruXOvt1qcxsluo1_1280

Vì cuộc đời là những chuyến đi
Đánh giá bài viết
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim

Xem nhiều

To Top