Khởi Nghiệp | StartupKiến thức khởi nghiệpÝ tưởng Khởi Nghiệp

Xu thế mới khởi nghiệp hướng đến công đồng

Khái niệm doanh nghiệp xã hội đang ngày càng được nhìn nhận rõ ràng và có sức lan toả, giúp giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội.

Thách thức phát triển bền vững tại Việt Nam

Các quốc gia đang phát triển phải đối mặt với nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường, đói nghèo, thiên tai, sự bất cập về giáo dục, y tế… Việt Nam không phải ngoại lệ, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế kinh tế và cuộc cách mạng 4.0 diễn ra mạnh mẽ.

Nông nghiệp

Nông nghiệp là ngành điển hình chịu ảnh hưởng nặng bởi biến đổi khí hậu, với những hình thái thời tiết cực đoan, hạn mặn, nước biển dâng… Các ngành nông nghiệp và chế biến thực phẩm gây ra hiệu ứng nhà kính cao và thải ra lượng rác thải ngày càng lớn. Đa phần sản xuất tại nước ta ở quy mô nhỏ, phân tán, chưa áp dụng công nghệ vào các khâu triệt để… Điều này đặt ra yêu cầu về những mô hình kinh doanh mới, thích ứng cao với biến đổi khí hậu, bảo tồn và  sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu và xử lý rác thải hữu cơ và vô cơ trong nông nghiệp.

Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường như nước thải, không khí, ô nhiễm nguồn nước và đất đai đang có nguy cơ tăng nhanh ở Việt Nam, do các hoạt động nông lâm ngư nghiệp, sản xuất, du lịch dịch vụ, sinh hoạt thiếu mục tiêu bền vững. Xử lý rác thải rắn cũng là một trong những thách thức lớn nhất ở Việt Nam, đặc biệt là rác thải công nghiệp, rác thải y tế và rác thải sinh hoạt. Cơ chế quản lý tại nguồn hay phân loại và xử lý rác thải độc hại còn tồn tại nhiều bất cập.

Du lịch

Du lịch là ngành mũi nhọn của Việt Nam với mục tiêu năm 2025 đạt  tổng doanh thu 45 tỷ USD, đóng góp 10% GDP cả nước. Tuy nhiên, ngành này đang đứng trước những thách thức không nhỏ như phát triển điểm đến thiếu tính bền vững, gây ảnh hưởng không tốt tới môi trường tự nhiên và văn hóa bản địa. Đây cũng là ngành có lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kính cao, phát sinh chất thải từ các cơ sở kinh doanh và du khách chưa được thu hồi hay xử lý triệt để.

Sáng kiến kinh doanh giải quyết vấn đề xã hội

Những vấn đề xã hội trên là yếu tố thúc đẩy các giải pháp sáng tạo và đổi mới ra đời.

Xu thế mới khởi nghiệp hướng đến công đồng
Sáng kiến xã hội tạo việc làm cho người khuyết tật.

Khởi nghiệp hướng đến cộng đồng là một xu thế tất yếu vì bản chất của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là phục vụ cộng đồng tạo ra các giá trị gia tăng và bền vững cho xã hội, đất nước. Trong đó, kinh tế là yếu tố cần thiết để tồn tại và nhân rộng, nhưng giải quyết vấn đề xã hội mới là mục tiêu đích của một doanh nghiệp xã hội.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp còn gặp nhiều thách thức, đòi hỏi việc hình thành và phát triển một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho các sáng kiến xã hội tại Việt Nam.

Nguồn vnexpress.vn

Đánh giá post

DMCA.com Protection Status
Back to top button