Thơ Văn

Đồng dao – Chú cuội ngồi gốc cây đa

Đồng dao – Chú cuội ngồi gốc cây đa

Chú cuội ngồi gốc cây đa

Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời

Cha còn cắt cỏ trên trời

Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên

Ông thì cầm bút cầm nghiên

Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa

Đồng dao – Chú cuội ngồi gốc cây đa
3.7 (74.4%) 25 đánh giá
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim
To Top