Quản trị

Các kiến thức quản trị cần thiết giúp các chủ doanh nghiệp, các khởi nghiệp trẻ đủ bản lĩnh, phát triển khả năng lãnh đạo – quản trị, đưa doanh nghiệp đến thành công.

Back to top button