Browsing: doanh nghiệp

Tin khởi nghiệp Có ý tưởng hay ắt sẽ thành công, ảo tưởng khi khởi nghiệp 4 - Khởi Nghiệp Trẻ

Có ý tưởng hay ắt sẽ thành công, ảo tưởng khi khởi nghiệp

Trong khởi nghiệp khi ý tưởng lóe lên trong đầu, chúng ta đều có cảm giác như trúng số . Tuy nhiên, mọi thứ đều cần có thời gian – rất nhiều tập đoàn vĩ đại trên thế giới thành công là nhờ những ý tưởng vĩ đại, và tất cả những tập đoàn ấy đều có khởi đầu… rất vất vả và bình thường.

1 2 3 72