Kinh doanh

[Infographic] Nguồn nhân lực Việt Nam: chất thấp, lượng nhiều

Infographic đã đưa ra các con số thống kê giúp có cái nhìn tổng quan về nguồn nhân lực tại Việt Nam. Theo đó, có thể dễ dàng thấy được, số lượng người lao động tại Việt Nam là rất lớn nhưng chất lượng vẫn còn chưa cao.

Theo TTXVN

[Infographic] Nguồn nhân lực Việt Nam: chất thấp, lượng nhiều
Đánh giá bài viết
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim
To Top