fbpx

[Infographic] Nguồn nhân lực Việt Nam: chất thấp, lượng nhiều

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Infographic đã đưa ra các con số thống kê giúp có cái nhìn tổng quan về nguồn nhân lực tại Việt Nam. Theo đó, có thể dễ dàng thấy được, số lượng người lao động tại Việt Nam là rất lớn nhưng chất lượng vẫn còn chưa cao.

[Infographic] Nguồn nhân lực Việt Nam: chất thấp, lượng nhiều 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

Theo TTXVN

Comments are closed.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra