Kinh doanh

[Infographic] Nguồn nhân lực Việt Nam: chất thấp, lượng nhiều

Infographic đã đưa ra các con số thống kê giúp có cái nhìn tổng quan về nguồn nhân lực tại Việt Nam. Theo đó, có thể dễ dàng thấy được, số lượng người lao động tại Việt Nam là rất lớn nhưng chất lượng vẫn còn chưa cao.

Theo TTXVN

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top