Kinh doanh

Infographics: Người miền Bắc chuộng hàng nội hơn miền Nam

72% hộ gia đình tại Hà Nội cho biết sẽ ưu tiên mua các sản phẩm thương hiệu Việt, trong khi tỷ lệ ở TH HCM là 67%, theo khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel.

Infographics: Người miền Bắc chuộng hàng nội hơn miền Nam

Theo Vnexpress

Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim
To Top