Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Kinh doanh

Infographics: Người miền Bắc chuộng hàng nội hơn miền Nam

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

72% hộ gia đình tại Hà Nội cho biết sẽ ưu tiên mua các sản phẩm thương hiệu Việt, trong khi tỷ lệ ở TH HCM là 67%, theo khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel.

Infographics: Người miền Bắc chuộng hàng nội hơn miền Nam

Theo Vnexpress

To Top