Tom Patterson, nhà sáng lập kiêm CEO của Tommy John. Ảnh: Business Insider

To Top