Status

Hạnh phúc đối với tôi có vẻ như là

Hạnh phúc đối với tôi có vẻ như là mức độ cao hơn của niềm vui. Niềm vui giống như cơn gió ngắn ngủi thoáng qua nếu bạn may mắn. Trong khi hạnh phúc lại là thứ ánh sáng lấp đầy tâm hồn bạn với niềm hy vọng, đức tin và tình yêu. ~ ADELA ROGERS ST. JOHNS

– Trích sách sắp xuất bản “Món quà của sự không hoàn hảo”

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra