fbpx

Công chức và viên chức khác nhau thế nào?

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Một số điểm khác để phân biệt sự khác nhau giữa công chức và viên chức như: Công chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; còn viên chức làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập.

Công chức và viên chức khác nhau thế nào?

Comments are closed.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra