Khởi nghiệp | Startup

[Infographic] Bạn thuộc hình mẫu doanh nhân nào?

Do sự khác biệt về hoàn cảnh xuất thân, trình độ học vấn mà tầng lớp doanh nhân có thể phân thành nhiều nhóm khác nhau. Vậy bạn thuộc hình mẫu doanh nhân nào?

Theo CafeBiz

[Infographic] Bạn thuộc hình mẫu doanh nhân nào?
Đánh giá bài viết
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim
To Top