Social Media

[Infographic] Cách Facebook ảnh hưởng đến các mỗi quan hệ

Mạng xã hội Facebook với hơn một tỉ người dùng trên thế giới gây ra những tác động không nhỏ tới đời sống cá nhân người sử dụng và các mối quan hệ của họ.

Thụy Dương / Theo Cafebiz

 

[Infographic] Cách Facebook ảnh hưởng đến các mỗi quan hệ
Đánh giá bài viết
Khởi nghiệp trẻ - cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim
To Top