Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Social Media

[Infographic] Cách Facebook ảnh hưởng đến các mỗi quan hệ

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Mạng xã hội Facebook với hơn một tỉ người dùng trên thế giới gây ra những tác động không nhỏ tới đời sống cá nhân người sử dụng và các mối quan hệ của họ.

[Infographic] Cách Facebook ảnh hưởng đến các mỗi quan hệ 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

Thụy Dương / Theo Cafebiz

 

To Top