Sinh viên Đà Nẵng được dạy miễn phí công nghệ thông tin và kỹ năng khởi nghiệp.

To Top