Tiến quân vào địa hạt trà sữa, Golden Gate đang toan tính gì?

To Top