Hình ảnh

Vị trí và góc nhìn

Bản tin Khởi Nghiệp

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Ta đứng ở chân núi, hắn đứng trên đỉnh núi. Tuy vị trí là khác biệt nhưng trong mắt ta và hắn, hai người đều nhỏ bé giống nhau

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top