Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Pháp lý

Cần biết về việc treo bảng hiệu công ty mới thành lập

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Pháp luật Việt Nam quy định, mọi doanh nghiệp đều có nghĩa vụ phải  gắn tên, treo biển hiệu doanh nghiệp tại trụ sở chính. Vì vậy, kiến thức căn bản về biển hiện bao gồm nội dung phải có, vị trí phải treo và các chế tài liên quan là cần thiết đối với các doanh nghiệp.
Cần biết về việc treo bảng hiệu công ty mới thành lập 1 - Khởi Nghiệp Trẻ
Cần biết về việc treo bảng hiệu công ty mới thành lập 2 - Khởi Nghiệp Trẻ
Cần biết về việc treo bảng hiệu công ty mới thành lập 3 - Khởi Nghiệp Trẻ
Cần biết về việc treo bảng hiệu công ty mới thành lập 4 - Khởi Nghiệp Trẻ
Cần biết về việc treo bảng hiệu công ty mới thành lập 5 - Khởi Nghiệp Trẻ

Ngoài ra, có thể tham khảo Điều 34 Luật quảng cáo để biết thêm về các quy định chữ viết, kích thước và vị trí của biển hiệu Doanh nghiệp.

Lưu ý rằng, đối với các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (như: kinh doanh băng, đĩa, sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;  tổ chức lễ hội; hay các hình thức vui chơi giải trí khác), việc treo biển hiệu còn phải tuân thủ theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP

Nguồn http://www.ezlawblog.com/

To Top