Ông Võ Duy Khương, Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng cho rằng Đề án phải khẳng định vai trò “bà đỡ” của Chính quyền thành phố Đà Nẵng.

To Top