fbpx

Những kỷ niệm

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Lý do duy nhất tại sao con người giữ lại những kỷ niệm vì kỷ niệm là thứ duy nhất không tha y đổi khi mọi thứ xung quanh chúng ta thay đổi…409409_478297455545140_1228712090_n

Comments are closed.

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra