Status

Những kỷ niệm

Lý do duy nhất tại sao con người giữ lại những kỷ niệm vì kỷ niệm là thứ duy nhất không tha y đổi khi mọi thứ xung quanh chúng ta thay đổi…409409_478297455545140_1228712090_n

Những kỷ niệm
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

To Top