Ở tuổi 51, Micheal có tổng tài sản 19 tỷ USD

To Top