Status

Để cuộc sống có ý nghĩa

Bản tin Khởi Nghiệp

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

“Không phải ai cũng có khả năng để đạt giải Nobel hay Fields, nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa.” – GS. Ngô Bảo Châu

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top