Status

Ngẫm nghĩ đàn ông, đàn bà

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Ngẫm nghỉ cũng có phần đúng đấy

Khi cùng giới tụ tập:

Ðàn bà thường khoe tiền của / Ðàn ông thường khoe tài, tình.

Khi lãnh lương :

Ðàn bà thườing đi siêu thị / Ðàn ông thường đi xiêu vẹo (say).

Khi có tiền:

Ðàn bà thường mua mỹ phẩm / Ðàn ông thường mua mỹ nhân.

Khi hai người khác giới gặp riêng:

Ðàn bà thường than thiếu tiền / Ðàn ông thường than thiếu tình (dù thừa).

Khi đang yêu:

Ðàn bà thường nói nhiều / Ðàn ông thường “hành động” nhiều.

Khi đã thành vợ chồng:

Ðàn bà thường than: “Có chồng như gông đeo cổ” / Ðàn ông thường than: “Có vợ như nợ vào thân”.

Khi vợ chồng đã già:

Ðàn bà thường muốn chăm sóc con cháu / Ðàn ông thường muốn chăm sóc người đàn bà khác.

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra