Status

Ngẫm nghĩ đàn ông, đàn bà

Ngẫm nghỉ cũng có phần đúng đấy

Khi cùng giới tụ tập:

Ðàn bà thường khoe tiền của / Ðàn ông thường khoe tài, tình.

Khi lãnh lương :

Ðàn bà thườing đi siêu thị / Ðàn ông thường đi xiêu vẹo (say).

Khi có tiền:

Ðàn bà thường mua mỹ phẩm / Ðàn ông thường mua mỹ nhân.

Khi hai người khác giới gặp riêng:

Ðàn bà thường than thiếu tiền / Ðàn ông thường than thiếu tình (dù thừa).

Khi đang yêu:

Ðàn bà thường nói nhiều / Ðàn ông thường “hành động” nhiều.

Khi đã thành vợ chồng:

Ðàn bà thường than: “Có chồng như gông đeo cổ” / Ðàn ông thường than: “Có vợ như nợ vào thân”.

Khi vợ chồng đã già:

Ðàn bà thường muốn chăm sóc con cháu / Ðàn ông thường muốn chăm sóc người đàn bà khác.

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra