Status

MỘT CÁI ĐẦU LẠNH VÀ MỘT TRÁI TIM NÓNG

Chúng ta cần MỘT CÁI ĐẦU LẠNH VÀ MỘT TRÁI TIM NÓNG, bởi vì:

  • Lý trí sẽ cho ta thấy những điều nên tránh
  • Con tim sẽ mách bảo ta những điều phải làm
Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top