Status

MỘT CÁI ĐẦU LẠNH VÀ MỘT TRÁI TIM NÓNG

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Chúng ta cần MỘT CÁI ĐẦU LẠNH VÀ MỘT TRÁI TIM NÓNG, bởi vì:

  • Lý trí sẽ cho ta thấy những điều nên tránh
  • Con tim sẽ mách bảo ta những điều phải làm

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra