Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
Status

Niềm khao khát vô tận

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

“Nếu bạn muốn tạo ra một con tàu, đừng sai khiến người khác thu thập gỗ, phân chia công việc và làm theo trình tự. Thay vào đó, dạy cho họ khao khát về biển cả bao la và vô tận.”

 

To Top