Status

Thiên Đường..!?

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con.

Một ông rầu rĩ nói: – Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?

Ông kia trợn mắt: – Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!

– !?…!!!

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra